Kontakt

Showroom

Fakturačné údaje

METAL PARTNERS, s.r.o.
Čachtická 7, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
IČO: 44090188
DIČ: 2022581088
IČ DPH: SK 2022581088
Č.účtu: TATRA BANKA 2622162222/1100
Zapísaná na okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 51540/B

Scroll to Top